MIMORIADNY OZNAM 

 

 

      ZRIADENIE ZBERNÉHO DVORA