Stránkovať Počet záznamov531    Strana:      
  Zverejnené   Číslo faktúry - klikni pre podrobnosti Názov faktúry Cena Dodávateľ:
2015-05-28 1/4/2015 vodné dom smútku 53.90 BVS, Bratislava
2015-05-28 2/4/2015 VOK odpad 171.36 Technické služby Senica
2015-05-28 3/4/2015 vývoz odpadu 1439.57 Technické služby Senica
2015-05-28 4/4/2015 nájomné budova 140.00 BKS Leasing
2015-05-28 5/4/2015 vodné TJ 14.60 BVS, Bratislava
2015-05-28 6/4/2015 objemný odpad 99.71 Technické služby Senica
2015-05-28 7/4/2015 vodné MŠ 22.46 BVS, Bratislava
2015-05-28 8/4/2015 vodné kultúrny dom 11.15 BVS, Bratislava
2015-05-28 9/4/2015 zmesový komunálny odpad 46.16 Technické služby Senica
2015-05-28 10/4/2015 telefón OcÚ 41.30 T-COM Bratislava
2015-05-28 11/4/2015 vyúčtovacia faktúra TJ 81.98 BVS, Bratislava
2015-05-28 12/4/2015 opatrovateľská služba 3/2015 182.82 Slovenský červený kríž, Senica
2015-05-28 14/4/2015 plyn KD 42.00 SPP, Bratislava
2015-05-28 16/4/2015 telefón ZŠ 19.92 T-COM Bratislava
2015-05-28 17/4/2015 telefón OcÚ 66.25 T-COM Bratislava