Stránkovať Počet záznamov531    Strana:      
  Zverejnené   Číslo faktúry - klikni pre podrobnosti Názov faktúry Cena Dodávateľ:
2016-03-16 1/1/2016 Plyn PO 8.00 SPP Bratislava
2015-05-28 1/4/2015 vodné dom smútku 53.90 BVS, Bratislava
2016-03-16 10/1/2016 vyúčtovacia faktúra 3208.23 ZSE Bratislava
2015-05-28 10/4/2015 telefón OcÚ 41.30 T-COM Bratislava
2016-03-23 100/3/2016 komunálny odpad 37.30 Technické služby SE
2015-06-25 100/6/2015 vodné BD 196.15 BVS, Bratislava
2016-04-28 101/4/2016 Fa za elektrinu 3208.23 ZSE
2015-06-25 101/6/2015 zmesový KO 51.09 Technické služby Senica
2016-04-28 102/4/2016 sociálna posudková činnosti 32.79 Mesto Senica
2015-06-25 102/6/2015 zmesový komunálny odpad 49.00 Technické služby Senica
2016-04-28 103/4/2016 grafický návrh 66.55 VjakyEU
2015-06-25 103/6/2015 biologicky rozložiteľný odpad 75.10 Technické služby Senica
2016-04-28 104/4/2016 servis 136.80 AZ kanalizácie
2015-06-25 104/6/2015 nebezpečný odpad 58.32 Technické služby Senica
2016-04-28 105/4/2016 vývoz KO 763.68 Tech. sl. Senica