Stránkovať Počet záznamov36    Strana:    
  Zverejnené   Číslo faktúry - klikni pre podrobnosti Názov faktúry Cena Dodávateľ:
2016-04-04 kupna zmluva potravinárske výrobky 0.00 demifood spol s.r.o.
2016-04-04 zmluva DHZ dotácia hasiči 0.00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
2016-04-04 zmluva s mestom Senica posudková činnosť 0.00 Mesto Senica
2016-04-04 zmluva Hermet odpad 0.00 hermet spol s.r.o.
2016-04-06 Kúpna zmluva kúpna zmluva s cirkvou 0.00 obec Sajdíkove Humence
2016-04-11 Zmluva Autorský zakon 0.00 Slovgram
2016-04-13 Zmluva odvoz jedných tukov a olejov 0.00 INTA s.r.o.
2016-05-11 Darovacia zmluva darovacia zmluva 0.00 KERKOSAND s.r.o.
2016-05-13 Dodatok - auditorské služby audit 0.00 auditor
2016-05-17 Zmluva o spolupráci ŠJ ovocie a zelenia 0.00 Fresco s.r.o.
2016-05-31 Zmluva nakladanie z odpadmi 0.00 ENVI-PAK a.s.
2016-06-01 Zmluva Zmluva o zriadení vecných bremien 0.00 Západoslovenská distribučná, a.s.
2016-07-06 Zmluva web-stránka Zmluva 0.00 p.Spiššák
2016-07-06 Zmluva Zmluva o predaji pozemku 0.00 obec Šaj. Humence
2016-08-09 Licenčná zmluva Licenčná zmluva 0.00 TOPSET Solutions s.r.o.