Stránkovať Počet záznamov666    Strana:      
  Zverejnené   Číslo faktúry - klikni pre podrobnosti Názov faktúry Cena Dodávateľ:
2013-06-11 1301001 obecné noviny 52.00 INPROST, Bratislava
2013-06-11 1301002 tonere 175.73 TASTE Senica
2013-06-11 1301003 stravné lístky+poštovné,balné 1039.16 Le cheque dejeuner
2013-06-12 1301004-1301010 Elektrická energia 01.01.2013-31.03.2013 1579.42 Západoslovenská energetika Bratislava
2013-06-12 1301011 Elektrická energia VO 01.01.2013-31.03.2013 2196.60 Západoslovenská energetika, Bratislava
2013-06-12 1301012 telefon 29.12 T-com, Bratislava
2013-06-12 1301013 vodné, stočné bytový dom 169.75 BVS a.s. Bratislava
2013-06-12 1301014 elektrická energia bytový dom 41.35 Západoslovenská energetika
2013-06-12 1301015 vodné, stočné bytový dom 171.16 BVS, a.s. Bratislava
2013-06-12 1302001 elektrická energia - prečerpávačka č. 54 aq 280 43.20 Západoslovenská energetika Bratislava
2013-06-12 1302002 Elektrická energia preč. č. 187 01.01.2013-31.03.2013 10.80 Západoslovenská energetika
2013-06-12 1302003 El. energia preč. č. 170 01.01.2013-31.03.2013 12.64 Západoslovenská energetika
2013-06-12 1302004,1302005 El. energia ZŠ,MŠ 01.01.2013-31.01.2013 387.72 Západoslovenská energetika Bratislava
2013-06-12 1302006 Opatrovateľská služba 12/2012 200.11 Slovenský červený kríž, Senica
2013-06-12 1302007 telefon OcÚ 01.01.2013-31.012013 103.61 T-COM Bratislava