Stránkovať Počet záznamov666    Strana:      
  Zverejnené   Číslo faktúry - klikni pre podrobnosti Názov faktúry Cena Dodávateľ:
2014-02-11 0101 opatrovateľská služba 200.11 Slovenský červený kríž Senica
2014-02-11 0102 plyn ZŠ 1619.00 RWE Gas Košice
2014-02-11 0103 plyn OcÚ 805.00 RWE Gas Košice
2014-02-11 0104 plyn kostol 348.00 RWE Gas Košice
2014-02-11 0105 plyn HaK 38.00 RWE Gas Košice
2014-02-11 0106 plyn KD 152.00 RWE Gas Košice
2014-02-11 0107 plyn PO 41.00 RWE Gas Košice
2014-02-11 0108 plyn MŠ 1435.00 RWE Gas Košice
2014-02-11 0109 vodné ZŠ 19.75 BVS Bratislava
2014-02-11 0110 telefon OcÚ 77.17 T-Com Bratislava
2014-02-11 0111 telefon MŠ 30.29 T-Com Bratislava
2014-02-11 0112 el. energia preč. č. 170,178 297.17 Západoslovenská energetika, Bratislava
2014-02-11 0113 el. energia preč. č. 54,280 190.27 Západoslovenská energetika, Bratislava
2014-02-11 0114 vývoz odpadu právnické osoby 602.40 Technické služby Senica
2014-02-11 0115 objemný odpad 63.20 Technické služby Senica