RYBÁRSKY LÍSTOK

ročný 7 eur
trojročný 17 eur

Deťom mladším ako 15 rokov sa môže vydať rybársky lístok iba so súhlasom zákonného zástupcu.

Povolenie na rybolov
Povolenie na rybolov vydáva užívateľ (užívateľom je oprávnená osoba t.j. MŽP), ktoré pridelilo výkon rybárskeho práva v rybárskom revíri. Loviť ryby v rybárskych revíroch môže iba osoba, ktorá je držiteľom platného osobitného povolenia na rybolov.
Rybársky lístok, povolenie na rybolov, príp. osobitné povolenie na rybolov je osoba povinná mať počas lovu rýb pri sebe a pri kontrole ich predložiť príslušným kontrolným orgánom.
Rybársky lístok a povolenie na rybolov sú verejné listiny a sú neprenosné.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

starosta obce Pavol Burda

 

poslanci a komisie

 

Pavel Petrík zástupca starostu

Ing. Hana Búzeková MBA, Ing. Pavol Červenka, Pankrác Jakubec, Martin Janík, Ing. Marián Nemečkay, Jozef Šajdík

 

hlavný kontrolór

Ing. Alena Vrbová

 

hlasovaniezápisnice zo zasadnutí OZ

 

 

výkon verejnej funkcie

 

profil obstarávateľa

kamerafotogaléria akcií v obci

 

kameraplán akcií na rok 2023

ORGANIZÁCIE V OBCI

 logo szch logo fklogo fk logo fktj kerko  logo fk