M I E S T N Y   C I N T O R Í N

 

Zmluva o nájme hrobového miesta

Cintorín Šajdíkove humence - info

 

Povolenie na kamenárske práce na cintoríne

 

Cintorín je vo vlastníctve obce, prevádzkovateľom cintorína je obec.

PREVÁDZKOVATEĽ NA CINTORÍNE POSKYTUJE TIETO SLUŽBY:

 1. Správu a údržbu cintorína.

 2. Údržbu zelene na cintoríne.

 3. Vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním cintorína.

 4. Zber a odvoz odpadu z cintorína.

 5. Dodávku vody na polievanie hrobov a iné.

 6. Služby pred a počas pohrebných obradov.

 7. Vozík na prevoz rakvy s telesnými pozostatkami.

POSTUP PRI VYBAVOVANÍ POHREBU SVOJICH BLÍZKYCH:

 1. Zavolať lekára, aby urobil obhliadku mŕtveho a vyhotoviť písomnú lekársku správu.

 2. Na základe lekárskej správy OcÚ Šajdíkove Humence na matrike vystaví úmrtný list, treba priniesť OP mŕtveho, prípadne rodný list, sobášny list.

 3. V prípade, že zosnulý zomrel v nemocnici, alebo mimo k.ú. obce, musí sa ísť so všetkými uvedenými dokladmi na matriku príslušného MsÚ, alebo OcÚ.

 4. Správca cintorína po dohode s pozostalými určia miesto, dátum a čas pohrebu.

 5. Poplatky za služby sú určené právnymi predpismi.

Správca cintorína: obec Šajdíkove Humence

Adresa: 906 07 Šajdíkove Humence 48

Telefón: 0911 586 123, 034 6542592

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Rímskokatolícka cirkev, Farský úrad Dojč - 0910/842291

Cintorín je verejnosti prístupný každý deň nepretržite.

 

O Z N A M Y

 


OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

starosta obce Pavol Burda

 

poslanci a komisie

 

Pavel Petrík zástupca starostu

Ing. Hana Búzeková MBA, Ing. Pavol Červenka, Pankrác Jakubec, Martin Janík, Ing. Marián Nemečkay, Jozef Šajdík

 

hlavný kontrolór

Ing. Alena Vrbová

 

hlasovaniezápisnice zo zasadnutí OZ

 

 

výkon verejnej funkcie

 

profil obstarávateľa

kamerafotogaléria akcií v obci

 

kameraplán akcií na rok 2023

ORGANIZÁCIE V OBCI

 logo szch logo fklogo fk logo fktj kerko  logo fk