ROK 2023

      Obec Šajdíkove Humence podľa § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o odpadoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2002 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023.

    Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Šajdíkove Humence za rok 2023 je:     

                                                 35,70  %

 

Zverejnené dňa: 28.2.2024

                                                       Rok 2022

  Obec Šajdíkove Humence podľa § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2002 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Šajdíkove Humence za rok 2022 je:

                                                   30.13 %.

Zverejnené: 27.2.2023

 

                                                   Rok 2021

 

 

        Obec šajdíkove Humence zverejňuje podľa § 4/6 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoh za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov informáciu o úrovni triedenia komunálnych odpadov za rok 2020.

      Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Šajdíkove Humence za rok 2021 je:

                                                  30.35%.

Zverejnené: 18.2.2022

 

                                                  Rok 2020

      Obec šajdíkove Humence zverejňuje podľa § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení niektorých predpisov informáciu o úrovni triedenia komunálnych odpadov za rok 2020.

       Úroveň vytriedenia komunálnych  odpadov v obci Šajdíkove Humence za rok 2020 je: 

                                                  27.64 %

     Zverejnené: 24.2.2021

                                             Rok - 2019

           Obec šajdíkove Humence zastúpená starostom obce zverejňuje v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019.

             Úroveň vytriedenia komunálnach odpadov v obci Šajdíkove Humence za rok 2019 je:

                                                  25.64 %

 Zverejnené: 25.2.2020

   

                          Rok - 2018

        Obec šajdíkove Humence zastúpená starostom obce zverejňuje v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018.

          Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Šajdíkove Humence za rok 2018 je:

                                                    20.21 %

 Zverejnené: 18.2.2019

 

 

Zverejňovanie zmlúv a faktúr

samosprava online

cintorin

automatický defibrilátor umiestnený na budove základnej školy

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

starosta obce Pavol Burda

 

poslanci a komisie

 

Pavel Petrík zástupca starostu

Ing. Hana Búzeková MBA, Ing. Pavol Červenka, Pankrác Jakubec, Martin Janík, Ing. Marián Nemečkay, Jozef Šajdík

 

hlavný kontrolór

Ing. Alena Vrbová

 

hlasovaniezápisnice zo zasadnutí OZ

 

 

výkon verejnej funkcie

 

profil obstarávateľa

kamerafotogaléria akcií v obci

 

kameraplán akcií na rok 2023

ORGANIZÁCIE V OBCI

 logo szch logo fklogo fk logo fktj kerko  logo fk