Geografia a štatistika k 1.1.2024

Celková rozloha obce 1 552 ha. Nadmorská výška obce 195 m. Počet obyvateľov 1 110, z toho muži 548,  ženy 562. Počet narodených detí 5, z toho chlapci 2, dievčatá 3. Zomrelí občania 12. Prihlásených občanov 30. Počet odlásených občanov 6. Počet sobášov - cirkevný 6, civilný 1. Najstarší obyvatelia obce muži Jozef Majer 87 rokov, ženy Helena Tachmanová, MUDr., 97 rokov, Hedviga Cintulová 97 rokov.

Geografia a štatistika k 1.1.2023

Celková rozloha obce: 1552 ha. Nadmorská výška obce: 195 m. Počet obyvateľov: 1 094, z toho muži 543, ženy 552. Počet narodených detí: 9, z toho chlapci 4, dievčatá 5. Zomrelí občania: 13. Počet prisťahovaných občanov: 13. Počet odsťahovaných občanov: 15. Sobáše: 8 z toho 4 civilné. Rozvody: 0. Najstarší obyvatelia obce: Hedviga Cintulová 96 rokov. 

 

 Geografia a štatistika k 1.1.2022

Celková rozloha obce: 1552 h. Nadmorská výška obce: 195 m. Počet obyvateľov: 1 100, z toho muži 545, ženy 555. Počet narodených detí: 9, z toho chlapci: 5, dievčatá: 4. Zomrelí občania: 12, z toho muži: 10, ženy: 2. Celkovo pochovaných: 13 (jedna občianka nemala v obci pobyt). Počet prisťah. občanov: 19. Počet odsťah. občanov: 21. Sobáše: 3. Rozvody: 1. Najstarší obyvatelia obce: muž Imrich Jutrík, Jozef Královič, 91 rokov, žena Hedviga Cintulová, 95 rokov.

 

Geografia a štatistika k 1.1.2021

Celková rozloha obce: 1552 h. Nadmorská výška obce: 195 mPočet obyvateľov: 1 103z toho muži 552, ženy: 551. Počet narodených detí: 5. Zomrelí občania: 13.Počet prisťah. občanov: 23. Počet odsťah. občanov: 19. Sobáše: 3. Rozvody: 5. Najstarší obyvatelia obce: muž: Imrich Jurík, Jozef Královič, 90 rokov, žena: Hedviga Cintulová, 94 rokov.

 

Geografia a štatistika k 1.1.2020

Celková rozloha obce: 1552 hNadmorská výška obce: 195 mPočet obyvateľov: 1 109, z toho muži: 561ženy: 548Novorodenci: 12Zomrelí občania: 7celkovo pochovaných: 10Počet prisťah. občanov: 15Počet odsťah. občanov: 22Sobáše v kostole: 9, civilný: 1Rozvody: 1Najstarší obyvatelia obce muž: Alexander Glas, 92 rokov, žena: Hedviga Cintulová, 93 rokov.

 

Geografia a štatistika k 1.1.2019

Celková rozloha obce: 1552 h. Nadmorská výška obce: 195 m. Počet obyvateľov: 1 109. z toho muži: 561, ženy: 548.Novorodenci: 12. Zomrelí občania: 7, celkovo pochovaných: 10. Počet prisťah. občanov: 15. Počet odsťah. občanov: 22. Sobáše v kostole: 9, civilný: 1. Rozvody: 1. Najstarší obyvatelia obce muž: Alexander Glas, 92 rokov (DD), žena: Hedviga Cintulová, 93 rokov.

 

Geografia a štatistika k 1.1.2018

Celková rozloha obce: 1552 h. Nadmorská výška obce: 195 m. Počet obyvateľov: 1 109, z toho muži: 555, ženy: 554. Novorodenci: 13. Zomrelí občania: 10Počet prisťah. občanov: 22. Počet odsťah. občanov: 21. Sobáše v kostole: 10, civilný: 2. Rozvody: 0. Najstarší obyvatelia obce muž: Alexander Glas, 91 rokov (DD), žena: Hedviga Cintulová, 92 rokov.

 

Geografia a štatistika k 1.1.2017

Celková rozloha obce: 1552 h. Nadmorská výška obce: 195 m. Počet obyvateľov: 1 107 z toho muži: 546, ženy: 561. Novorodenci: 8. Zomrelí občania: 8, celkovo pochovaných: 11. Počet prisťah. občanov: 27. Počet odsťah. občanov: 36. Sobáše v kostole: 1, civilný: 0. Rozvody: 3. Najstarší obyvatelia obce muž: Alexander Glas, 90 rokov  (DD), žena: Mária Šedivá, 92 rokov (DD).

 

Geografia a štatistika k 1.1.2016

Celková rozloha obce: 1 552 h. Nadmorská výška obce: 195 m. Počet obyvateľov: 1 116, z toho muži: 549, ženy: 567. Novorodenci: 12. Zomrelí občania: 8, z toho muži: 4, ženy: 4. Počet prisťah. občanov: 9. Počet odsťah. občanov: 27. Sobáše v  kostole: 16, civilné: 2. Rozvody: 3. Najstarší obyvatelia obce muž: Alexander Glas, 89 rokov, žena: Mária Šedivá, 91 rokov.

 

Geografia a štatistika k 1.1.2015

Celková rozloha obce: 1552 h. Nadmorská výška obce: 195 m. Počet obyvateľov: 1 129, z toho muži: 550, ženy: 579. Novorodenci: 9. Zomrelí občania: 10, z toho muži: 2, ženy: 8. Počet prisťah. občanov: 32. Počet odsťah. občanov: 10. Sobáše v kostole: 4, civilný: 0. Rozvody: 4. Najstarší obyvatelia obce muž: Imrich Jurík, 85 rokov, žena: Zuzana Vítková, 92 rokov.

 

Geografia a štatistika k 1.1.2014

Celková rozloha obce: 1 552 h. Nadmorská výška obce: 195 m. Počet obyvateľov: 1 108, z toho muži: 542, ženy: 566. Novorodenci: 8. Zomrelí občania: 8, z toho muži: 4, ženy: 4. Počet prisťah. občanov: 17. Počet odsťah. občanov: 20. Sobáše v kostole: 4, civilné: 4.Najstarší obyvatelia obce muž: Alexander Glas, 88 rokov (DD),  žena: Zuzana Vítková, 91 rokov.

 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

starosta obce Pavol Burda

 

poslanci a komisie

 

Pavel Petrík zástupca starostu

Ing. Hana Búzeková MBA, Ing. Pavol Červenka, Pankrác Jakubec, Martin Janík, Ing. Marián Nemečkay, Jozef Šajdík

 

hlavný kontrolór

Ing. Alena Vrbová

 

hlasovaniezápisnice zo zasadnutí OZ

 

 

výkon verejnej funkcie

 

profil obstarávateľa

kamerafotogaléria akcií v obci

 

kameraplán akcií na rok 2023

ORGANIZÁCIE V OBCI

 logo szch logo fklogo fk logo fktj kerko  logo fk