OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

 

Starosta obce
Pavol Burda

 

Obecné zastupiteľstvo

Pavel Petrík - zástupca starostu

Ing. Hana Búzeková MBA
Ing. Pavol Červenka

Pankrác Jakubec
Martin Janík

Ing. Marián Nemečkay
Jozef Šajdík

 

Obecné zastupiteľstvo Šajdíkove Humence zriaďuje komisie a zvolilo predsedov a členov komisií
 

Komisia finančno-rozpočtová a sociálna
Predseda: Ing. Hana Buzeková, MBA
Členovia: Mgr. Renáta Drahušová, Pankrác Jakubec

 

Komisia kultúry, školstva a športu

Predseda: Ing. Marián Nemečkay
Členovia: Ing. Pavol, Červenka, Jozef Šajdík

 

Komisia dopravy, verejného poriadku a životného prostredia
Predseda: Jozef Šajdík
Členovia: Pavol Petrík, Mgr. Ladislav Cintula st.

 

Komisia výstavby a poľnohospodárstva
Predseda: Ing. Pavol Červenka
Členovia: Mgr. Renáta Drahošová, Pankrác Jakubec

 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov:
Predseda: Pavel Petrík
Členovia: Ing. Marián Nemečkay, Martin Janík  

Zverejňovanie zmlúv a faktúr

samosprava online

cintorin

automatický defibrilátor umiestnený na budove základnej školy

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

starosta obce Pavol Burda

 

poslanci a komisie

 

Pavel Petrík zástupca starostu

Ing. Hana Búzeková MBA, Ing. Pavol Červenka, Pankrác Jakubec, Martin Janík, Ing. Marián Nemečkay, Jozef Šajdík

 

hlavný kontrolór

Ing. Alena Vrbová

 

hlasovaniezápisnice zo zasadnutí OZ

 

 

výkon verejnej funkcie

 

profil obstarávateľa

kamerafotogaléria akcií v obci

 

kameraplán akcií na rok 2023

ORGANIZÁCIE V OBCI

 logo szch logo fklogo fk logo fktj kerko  logo fk