Ž I V O T N É   P R O S T R E D I E

Oznam k napojeniu nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu.

 

Upozornenie - kanalizačné prečerpávacie stanice s ponorným čerpadlom JUNG PUMPEN UAK 08/2M.

 

Kontajner na nebezpečný odpad bude pristavený   od  19.10.  do   23.10.2023

Nebezpečné odpady ktoré sa zberajú:

Motorové oleje  v uzavretých nádobách

Žiarivky

Lepidlá, farby, laky  a ich obaly   v uzavretých nádobách

Obaly od nebezpečných látok

Batérie

Elektrodpady – pračky, chladničky, mrazničky, umývačky riadu, televízory, mikrovlnky, rúry a ostatné elektrospotrebiče

Treba dbať na to, aby nič nevytieklo, aby tekuté odpady boli riadne uzatvorené, inak nebudú odvezené.

 

 

Zmeny v separovaní a harmonograme vývozu odpadu

Technické služby Senica oznamujú, že z dôvodu úsporných opatrení pristupujú k zmene separovania odpadu.  Červené vrecia na kovové odpady sa už nebudú používať.  Drobný kovový odpad sa bude dávať spolu s plastami do žltých vriec určených na plasty.  Vo vreciach teda budú spolu plasty aj kovy. Ak máte červené vrecia, vyvezú vám aj tie, ale už ich nevrátia.  Táto zmena vstupuje do platnosti od 1. augusta 2022.   Zároveň prichádza aj k zmene zberu  papiera: papier sa nebude zberať každý mesiac, ale každý druhý mesiac – nepárny – teda v tomto roku  sa bude vyvážať  ešte v mesiacoch   júl,  september, november.

 

 Vývoz bio odpadu z golfového areálu:

Obecný úrad oznamuje, že od 11.4.2022 do areálu Golf-rekreačné domy na úložisko odpadov(vstup do areálu zo strany Senica po ľavej strane) bude daný kontajner 110 l hnedej farby. Tento bude určený na bio odpad - pokosenú trávu z oblasti rekreačných domov. Vývoz bude zabezpečený TS Senica raz za týždeň. 

 

 Interval vývozu 2022

 

Zber golfový areál rok 2022

 

Interval zberu a vývozu - plasty, papier, sklo, kovové obaly na rok 2022

 

Zálohovanie plastových fliaš

 

Rozšírenie separovaného zberu o novú komoditu:

 

KONTAJNER NA DROBNÝ ELEKTROODPAD A BATÉRIE                         (červeno-biely kontajner) vo dvore obecného úradu

PATRÍ SEM:

 • Všetka spotrebná elektronika vrátane príslušenstva (napr. videoprehrávače, DVD prehrávače, rádioprijímače, hi-fi veže, magnetofóny, domáce kiná, reproduktory, diaľkové ovládače, slúchadlá a pod.)
 • Videokamery, digitálne a analógové fotoaparáty vrátane príslušenstva (napr. objektívy, blesky a pod.)
 • Malé elektrické a elektronické hudobné nástroje
 • Výpočtová technika (napr. drobné počítače, notebooky, netbooky, karty, optické mechaniky, myši, klávesnice)
 • Faxy a záznamníky
 • Telefónne prístroje (klasické, bezdrôtové, mobilné)
 • Tlačiarne, malé stolné kopírky
 • Kalkulačky
 • Herné konzoly, videohry vrátane ovládačov (joysticky, gamepady a pod.)
 • Elektrické hračky (napr. autodráhy, vláčiky, RC modely a pod.)
 • Batérie a akumulátory
 • CD, DVD nosiče

 NEPATRÍ SEM:

 • Monitory
 • Televízory
 • Žiarivky
 • Výbojky
 • LED žiarovky a klasické žiarovky

 

 

Drobný elektro odpad

 

Systém nakladania s komunálnym odpadom a triedeného zberu v obci                  

                                        OZNAM

Dňom 26.júna 2020 sú v golfovom areáli vytvorené dve úložiská - kontajnery 1100 l na zber separovaného odpadu určené  pre obyvateľov golfového areálu.

                              

 Objemný odpad

 Vnútorný predpis - smernica pri údržbe a opravách kanalizačných 

 prípojkách - KŠ v domácnostiach.

 

 Prevádzkový poriadok pri užívaní domovej kanalizačnej čerpacej šachty v obci Šajdíkove Humence

 

1. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A BIOKOMPOSTOVANIE

BIOKOMPOSTER

PROTOKOL O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ  PLASTOVÉHO KOMPOSTÉRA

 


 

2. ZAČATIE SPRÁVNEHO KONANIA - VÝRUB DREVINY

 

  

3. TRIEDENIE KOMUNÁLNEHO ODPADU

 

Upozornenie - objemný odpad

 

BIO KOMPOSTOVANIE NA CINTORÍNE

 

        Obecný úrad oznamuje občanom, že na základe zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch obec na miestnom cintoríne,  ktorého je správcom, začala kompostovať biologicky rozložiteľný odpad od zmesového komunálneho odpadu.

        Na cintoríne boli umiestnené dva bio kompostéry pre tento odpad. Z toho dôvodu žiadame všetkých občanov, aby biologicky rozložiteľný odpad,  ako zvyšky rastlín, buriny, trávu, malé konáre, zvyšky živých kytíc, lístie a iný odpad,  ktorý sa rozloží, vhadzovali do bio kompostérov.

      Zvyšný odpad, ako plastové obaly, umelé kytice, vence, zvyšky z kahancov a ostatný odpad  je potrené naďalej vhadzovať do kontajnerov na zmesový komunálny odpad.

     Za pochopenie ďakuje obec. 

 

 

 

Zverejňovanie zmlúv a faktúr

samosprava online

cintorin

automatický defibrilátor umiestnený na budove základnej školy

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

starosta obce Pavol Burda

 

poslanci a komisie

 

Pavel Petrík zástupca starostu

Ing. Hana Búzeková MBA, Ing. Pavol Červenka, Pankrác Jakubec, Martin Janík, Ing. Marián Nemečkay, Jozef Šajdík

 

hlavný kontrolór

Ing. Alena Vrbová

 

hlasovaniezápisnice zo zasadnutí OZ

 

 

výkon verejnej funkcie

 

profil obstarávateľa

kamerafotogaléria akcií v obci

 

kameraplán akcií na rok 2023

ORGANIZÁCIE V OBCI

 logo szch logo fklogo fk logo fktj kerko  logo fk